Video cuộc chiến Khmer đỏ toàn tập

Một trong các kênh Youtube về chiến tranh khá hay, kể về cuộc chiến Khmer đỏ toàn tập

Tranh thủ dịch lo luyện công các bạn nhé
Tóm tắt nhanh cuộc chiến với Khmer đỏ gồm 4 phần

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Thầy Dũng sưu tầm