Triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng – có tất cả bao nhiêu vị vua?

Triều Nguyễn (1802 – 1945) tất cả có 13 vị vua:

 1. Gia Long (1802 – 1820)
 2. Minh Mạng (1820 – 1840)
 3. Thiệu Trị (1841 – 1847)
 4. Tự Đức (1848 – 1883)
 5. Dục Đức (1883 – 3 ngày).
 6. Hiệp Hòa (1883 – 4 tháng)
 7. Kiến Phúc (1883 – 1884 – 8 tháng).
 8. Hàm Nghi (1884 – 1885)
 9. Đồng Khánh (1886 – 1888)
 10. Thành Thái (1889 – 1907)
 11. Duy Tân (1907 – 1916)
 12. Khải Định (1916 – 1925)
 13. Bảo Đại (1926 – 1945).