Quy định sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG KHO TÀI LIỆU DU LỊCH CỦA CHÚNG TA!

  1. Tất cả thành viên trong gia đình du lịch đều có quyền tham gia viết bài, gửi bài và được chọn lọc bài chất lượng, khoa học để đăng chính thức trên website tailieudulich.com .
  2. Bài viết phải là bài “chính chủ”, không sao chép từ bất kỳ đâu và của bất kỳ ai. Độ dài bài viết được khuyến khích từ 600 từ trở lên.
  3. Bài viết phải có dẫn nguồn từ sách, trích dẫn theo mẫu: (tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, trang bao nhiêu). Nếu trích từ báo, tại chí, ấn phẩm online thì theo mẫu: (tên tác giả, tên tiêu đề bài báo, tên tờ báo, ngày đăng, ngày bạn truy cập, tên đường link).
  4. Dẫn nguồn có thể chèn trong bài hoặc cuối trang. Bạn có thể viết danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài.
  5. Bài viết phải có thông tin về tác giả: họ tên, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, thâm niên trong nghề HDV (nếu có), số điện thoại liên hệ và địa chỉ email. (chúng tôi bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân). Quý vị có thể xem thêm chi tiết ở phần Đăng Ký Thành Viên.
  6. Bài viết phải viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc ngoại ngữ; nếu dùng hình ảnh (chú ý bản quyền).
  7. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là về an ninh mạng, công nghệ thông tin. Bao gồm: tuyên truyền, kích động, chống phá chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, chính quyền, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, ảnh hưởng mối quan hệ, công kích, khiêu khích, chửi bới, gây gỗ hoặc dùng lời lẽ không chuẩn mực, phù hợp trong bài.
  8. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm, Ban Admin có trách nhiệm hợp tác với các cơ quan pháp luật khi được yêu cầu.
  9. Tất cả các bài viết đều được hoan nghênh; có thể tranh luận nhưng không tranh cãi; không chĩa mùi dùi, không công kích cá nhân, không trịch thượng hay thể hiện quyền uy khoa học.
  10. Ban Admin toàn quyền sử dụng bài viết, đăng, bình luận hoặc gỡ bỏ nếu phát hiện sai phạm, kể cả sau khi bài đã được đăng.

Trân trọng chào mừng đến với Tài liệu du lịch của chúng ta!